برنر سرامیکی

بسته به ظرفیت حرارتی مورد نیاز تعداد محفظه‌ها قابل کاهش و یا افزایش می‌باشد.