برنر شومینه

برنر شومینه‌ای بر اساس رنگ شعله شومینه در دو مدل شعله آبی و شعله زرد با طرح‌های متفاوت و ظرفیت‌های حرارتی مورد نیاز تولید می‌گردد.

شعله شومینهبرنر شومینهb_200_150_16777215_00_images_products_5-1-1.png