برنر هیتر

به دلیل ظرفیت حرارتی بالایی که هیترهای فن‌دار و پابویلرها دارا هستند لازم است تعدادی برنر لوله‌ای با ظرفیت حرارتی بالا در کنار هم قرار گیرند. طول و ظرفیت حرارتی هر برنر و نیز تعداد برنر در هر مجموعه به نیاز مشتری بستگی دارد. همچنین امکان تولید برنر به صورت قفسه‌ای و صفحه‌ای وجود دارد.