پریمیکس

نسل جدید برنرهای پکیج که به صورت دوجداره بوده و باعث ایجاد شرایط مناسب جهت احتراق کامل گاز، کاهش Co و NOX و افزایش راندمان شده است.

b_200_150_16777215_00_images_products_8-1-1.pngb_200_150_16777215_00_images_products_8-1-2.pngb_200_150_16777215_00_images_products_8-1-3.png