برنر آبگرمکن دیواری و پکیج

برنر آبگرمکن دیواری و پکیج دارای تیغههایی با بدنه آلومینایز و سر شعله‌های استینلس استیل هستند. این تیغه‌ها بسته به کاربرد و نیاز مشتری به طول سر شعله 158mm (مدل A) و طول سر شعله 138mm (مدل a) تولید می‌شود. همچنین هر برنر متناسب با ظرفیت حرارتی مورد نظر از 8 تا 20 تیغه‌ای می‌باشد.برنرهای نوع B نیز تمام استیل بوده و برای ظرفیت‌های حرارتی پایین‌تر استفاده می‌شود.